SÜREÇ YÖNETİMİ

Süreç Yönetimi Modülünü kullanarak, hızlıca süreç modelleyebilirsiniz. Ana, alt, detay vb kırılımlara sahip süreç yapınızı bir ağaç şeklinde oluşturabilir ve herbir dalı için ihtiyaç duyduğunuz tanımlamaları yapabilirsiniz. Süreci oluşturan aktivitelerin roller bazında çizimlerini yapabilirsiniz. Süreç ilişkilerini belirtebilir, süreçlere performans kriterleri tanımlayabilir ve sürecin performansını izleyebilir, raporlayabilirsiniz.

Business_Process_Management