MÜSTERİ ŞİKAYETLERİ YÖNETİMİ

Müşteri Şikayetleri Yönetimi Modülünü kullanarak, iç ve dış müşterilerden gelen şikayetlerin/önerilerin toplanmasını ilgili kişilere atanmasını ve şikayetlerin takibini, giderilmesini ve raporlanmasını gerçekleştirebilirsiniz. Çözülemeyen, sık tekrarlanan, yöntem hatalarından kaynaklanan vb şikayetler için otomatik DÖFİ açılmasını ve konunun e-isoftDÖFİ, iyileştirme yönetimi modülüne devrini sağlayabilirsiniz.

Customer-Complaint_web