KALİBRASYON VE BAKIM YÖNETİMİ

Kalibrasyon Yönetimi Modülünü kullanarak, kurumunuzdaki ölçüm araç ve cihazlarının, kalibrasyon – bakım tarihi gelip gelmediğini izleyebilirsiniz. Tarihi gelenler için otomatik olarak işemri hazırlayabilir ve cihazın kalibrasyon – bakım laboratuvarına getirilmesinden, kalibrasyon – bakım ya da hurda sertifikası basılmasına kadar geçen süreci otomatize edebilirsiniz.

Calibration_721x426